Som tidligere annonceret, så fortsætter sidste års top-5 kører, Christian Sørensen, i Super GT Danmark i 2020.

Det er lykkes for Christian Sørensen og hans far Erik Sørensen, at samle et stærkt team. Teamet omkring bilen består af Christians gamle mekanikere fra sidste år. Christian Sørensen siger:

Det er en fordel for mig at have mine gamle mekanikere med. De kender mig, min mC%de at kC8re pC% og de kender bilen. Nok er vi et nyt team, men vi er ikke et nyt hold.

Det var pC% tale, at indgC% i et team med en kC8rer mere, det valgte man dog ikke at gC8re. bI C%r skal vi koncentrere os om Christian. SC% kan vi altid overveje, om man skal udvide med en kC8rer mere til nC&ste C%rb udtaler teamchef Erik SC8rensen.

I dag bliver design og farver pC% bilen som sagt afslC8ret. bNC%r man kigger pC% bilen, kan man ikke undgC% at se, at det er AD Danmark der er vores hovedsponsor i C%rb siger Erik SC8rensen. Og han fortsC&tter bMen vi er jo sC% heldige, at ogsC% har mange andre gode sponsorer har valgt at stC8tte os i C%r. Vi glC&der os til et godt og stC&rkt samarbejdeb.

For at sikre at Christian SC8rensen kun skal fokusere pC% at kC8re race, er alle andre funktioner som VIP, catering og presse lagt ud til kompetente mennesker i teamet.

Sidste C%r blev det til en top-5 placering. Teamet mener dog, at det er realistisk i C%r at sigte lidt hC8jere og derfor er mC%lsC&tningen klart at komme i top-3. Christian SC8rensen, har bevist at han har rigtig god speed, men manglede lidt held, pC% nogle afgC8rende tidspunkter i sidste C%rs sC&son. Derfor er det heller ikke en urealistisk mC%lsC&tning.

Presseteamet, Christian SC8rensen Racing